RSS

“အေကာင္းဆံုအရာမ်ား ´´

07 May

အေကာင္းဆံုအရာမ်ား


သတၱ၀ါတိုင္း အေကာင္းဆံုးကိုႀကိဳက္ၿမဲျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ဘယ္အရာအေကာင္းဆံုးဟု ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ သိရွိဖို႕လိုအပ္ေပသည္။ အေကာင္းဆံုး အရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စုစည္းအပ္ပါသည္။ ဆင္ျခင္ၾကည့္ႏိုင္ၾကဖို႕ ရည္သန္ပါသည္။

အေကာင္းဆံုးပုဂၢိဳလ္


ကိုယ္တိုင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကတြင္ ကိုယ့္ထက္ပို၍ ကိုယ့္အႀကိဳက္လိုက္မည့္သူမရွိႏိုင္ပါ။ ကိုယ့္ထက္ပို၍ ကိုယ့္အေၾကာင္း သိသူ မရွိႏိုင္ပါ။ ကိုယ့္ထက္ကိုယ္က်ိဳးကို လိုလားေပးမည့္သူမရွိႏိုင္ပါ။ ထို႕ျပင္ ကိုယ္ျပဳေသာေစတနာကံသည္
ကိုယ့္အက်ိဳးကိုပင္ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္လုပ္မွသာ ကိုယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္ကလည္း `ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သာကိုးကြယ္ရာ´၊
ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္သာဖန္တီးသည္´ ဟု ေဟာျပထားၿပီးျဖစ္ရာ ကုိယ္ေကာင္းခ်င္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ရန္
ႀကိဳးစားစီမံ ရန္သာတည္း။

အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္


ယခုအခ်ိန္သည္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနာင္အခ်ိန္တြင္ ယခုအခ်ိန္မရွိေတာ့၍ျဖစ္သည္။ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကို ယခုလုပ္မွသာၿပီးစီးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာင္မွဆိုလွ်င္ မေသခ်ာေတာ့ပါ။ ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ
သေဘာရွိသည့္ ေလာက၌ လက္ရွိအခ်ိန္သည္သာ အေသခ်ာဆံုးျဖစ္သည္။ `သင္သည္ ျမစ္တစ္ခုကို
ႏွစ္ႀကိမ္မဆင္းႏိုင္´ဟု ဆိုရိုးရွိသည္ႏွင့္ အညီ ျမစ္သည္လည္း စီးဆင္း၍ သြားတတ္သည္။
သင္သည္လည္း ေျပာင္းလဲ၍သြားၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းႀကံဳရမည့္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္
ျမစ္ေရ၏ လန္းဆန္းမႈ၊ ေအးျမမႈကို ႀကည္ႏူးစြာခံစားမိဖို႕လိုသည္။ ကိုယ္၊ လက္၊ မ်က္ႏွာ
သန္႕စင္မိဖို႕လိုသည္။ ထို႕ျပင္ ေရစီးႏွင့္ မေျမာဖို႕၊ မနစ္ျမဳပ္ဖို႕ ထိန္းသိမ္းရန္လိုသည္။ ဤကဲ့သို႕ ျဖစ္တြင္းဆင္းမိစဥ္ သင္လုပ္ေဆာင္မိလွ်င္ ဤသေဘာမ်ိဳးပင္ အခ်ိန္ကိုအသံုးခ်မိလွ်င္
ရရွိအပ္ေသာ ယခုအခ်ိန္မွာသင္အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္မိၿပီ ျဖစ္သည္။

အေကာင္းဆံုးပညာ


မဂ္ပညာသည္ အေကာင္းဆံုးပညာျဖစ္သည္။ တျခားပညာမ်ားသည္ အက်ိဳးတစ္ခုသာ ျပဳျမဲျဖစ္သည္။ သံသရာမွ အၿပီးအျပတ္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကိုမေပးႏိုင္။ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မဂ္ဉာဏ္၊ ဖိုလ္ဉာဏ္ရွိမွသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မဂ္တရား၊ ဖိုလ္တရားတို႕ကို ရရွိေစႏိုင္ေသာ
၀ိပႆနာပညာ၏ ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ မဂ္ပညာသည္သာ အေကာင္းဆံုး ပညာျဖစ္သည္။

အေကာင္းဆံုးလက္နက္


ေမတၱာတရားသည္ အေကာင္းဆံုးလက္နက္ျဖစ္သည္။ ေမတၱာသည္ ရန္ေအာင္ေၾကာင္းတရားတို႕အနက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္ ေအာင္ျမင္ရန္ခက္ခဲေသာ ရန္မွန္သမၽွကို ေမတၱာျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္သာတည္း။ ေမတၱာ၏ သေဘာသည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္
အက်ိဳးလိုလားျခင္းျဖစ္သည္။ ပင္ကိုယ္သဘာ၀ျဖဴစင္ျခင္း၊ သန္႕ရွင္းၾကည္လင္ျခင္း ဓါတ္သဘာ၀ရွိသည္။
ေမတၱာထားလွ်င္ ရန္ဟူသမွ်မရွိႏိုင္ေတာ့။ ရန္မရွိမွ ရန္ေအာင္ျမင္ရန္မလိုေတာ့။ ထုိ႕ေၾကာင့္
ေမတၱာလက္နက္ကို သံုးျခင္းသည္ ေသခ်ာေသာ ရန္ေအာင္ျမင္မႈသာတည္း။

အေကာင္းဆံုးဆရာ


အေတြ႕အႀကံဳသည္ အေကာင္းဆံုးဆရာျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕သိအပ္ေသာဆင္ျခင္သံုးသပ္အပ္ေသာ ရရွိထားသည့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ား စြာ အေတြ႕အႀကံဳသည္ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုးလမ္းညႊန္မႈေပးႏိုင္မည္သာ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ စမ္းသပ္ လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ျခင္း၊ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ေတြးေခၚႀကံဆျခင္းတို႕ တိုးပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ား
ရလာႏိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အလုပ္မွန္သမွ် တတ္ကၽြမ္းရန္ ေလ့က်င့္ရၿမဲျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္မႈမ်ားေလေလ
ကၽြမ္းက်င္မႈရွိလာေလေလ သာတည္း။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္မႈလိုအပ္ပါသည္။

အေကာင္းဆံုးဆုလာဘ္


က်န္းမာျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးဆုလာဘ္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာမွသာ ကာယသုချဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ကာယသုခမွသည္ စိိတၱသုခသို႕ ကူးစက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ မက်န္းမာဘဲ သုခမျဖစ္ႏုိင္ပါ။ က်န္းမာမွသာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းသာျခင္းကို ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္
က်န္းမာျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးဆုလာဘ္ျဖစ္ေပသည္။

အေကာင္းဆံုးသမားေတာ္


ကိုယ္တိုင္ျဖစ္သည္။ “ကိုယ္၀မ္းနာ ကိုယ္သာသိ´´ ဟုဆိုရိုးရွိသည့္အတိုင္း ကိုယ့္ေ၀ဒနာကိုယ္ခံစားရမႈကို ကိုယ္တိုင္ အသိဆံုးျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စျဖစ္ခ်ိန္မွစ၍ ခ်က္ခ်င္းလိုအပ္သလို ကုစားမည္ဆိုပါက ေရာဂါရင့္ျခင္း၊
ျပင္းထန္ျခင္း မ်ားမျဖစ္ေစႏိုင္။ ထုိ႕ျပင္ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု အာဟာရ သင့္ေတာ္ေအာင္ စီမံေပးရမည့္သူမွာလည္း
ကိုယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္တိုင္က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆာင္ျခင္း၊ ေရွာင္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ထုိ႕ေၾကာင့္ မိမိ၏ တစ္ကိုယ္ရည္ က်န္းမာေရးကို အေကာင္းဆံုးသမားေတာ္ျဖစ္သည့္ ကိုယ္တိုင္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္
အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။

အေကာင္းဆံုးအလုပ္


၀ါသနာထံု၍ ေစတနာႀကီးစြာျဖင့္ စူးစူးစိုက္စိုက္လုပ္ေဆာင္ေသာ အလုပ္သည္ သင့္အတြက္အေကာင္းဆံုးအလုပ္တည္း။ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ နီးသလို အက်ိဳးေပးသန္မွာလည္း ေသခ်ာလွေပသည္။ စူးစိုက္ျခင္းသည္ စ်ာန္သေဘာ၊ ေစတနာသည္ ကံ၏ အရင္းခံ၊
၀ါသနာသည္ အထံုဗီဇ ျဖစ္သည္။ ထိုအျခင္းအရာမ်ား ေပါင္းစပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အေကာင္းဆံုး
လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။

အေကာင္းဆံုးပီတိ


ဥဒါန္းက်ဴးရင့္အပ္ေသာ မိမိလိုလားရာပန္းတိုင္ကို ႀကိဳးစား၍ ရယူေအာင္ျမင္ခ်ိန္သည္ အေကာင္းဆံုးပီတိကို ရရွိႏိုင္ေသာ အခ်ိန္သာတည္း။ သတၱ၀ါမွန္လွ်င္ လိုအင္ဆႏၵရွိၿမဲျဖစ္သည္။ အဓိပတိ ျဖစ္လုိေသာဆႏၵ၊ အဓိပတိျဖစ္လိုေသာစိတ္တို႕ ဦးေဆာင္ေသာ
ေကာင္းစြာႀကိဳးပမ္းျခင္း ၀ီရိယျဖင့္အေတြ႕အႀကံဳမွေပးေသာ ပညာတို႕ျဖင့္ အဓိပတိျဖစ္၍
ေထာက္ပံ့မႈ အားေကာင္းခ်ိန္တြင္ လိုလားရာပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိႏိုင္ေပသည္။ ထုိအခ်ိန္သည္
ရည္မွန္းရာ အျမင့္ဆံုးေတာင္ထြဋ္ကို ေရာက္ခ်ိန္သာတည္း။ ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ အေကာင္းဆံုးရလဒ္ကိုရရွိခ်ိန္ပင္တည္း။
ထုိအခ်ိန္တြင္ သင္သည္ အႀကီးမားဆံုး၊ အေကာင္းဆံုးေအာင္ျမင္ၿပီဟု ဥဒါန္းက်ဴးရင့္မိမည့္
အခ်ိန္သာတည္း။ ထိုအခ်ိန္တြင္သင္သည္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာမႈအတြက္ ႀကီးစြာေသာ ပီတိကိုရရွိခံစားရမည္သာတည္း။

အေကာင္းဆံုးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားမႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ၾကပါေစ….။

(ေက်ာ္လင္းရွိန္) – The Voice Journal မွ ကူးယူ မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 7, 2010 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s